Tin hoạt động

THÔNG BÁO Nhu cầu tuyển chọn Hòa giải viên    Căn cứ Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án số 58/2020/QH!4 ngày 16/6/2020 của Quốc hội (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021); Căn cứ Công văn 499/CV-TA ngày 11 tháng 11 năm 2020 của TAND tỉnh Quảng Nam Về …

Xem chi tiết »

Phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm

Theo yêu cầu Cải cách tư pháp, sáng ngày 08/9/2020 Tòa án nhân dân (TAND) huyện Tây Giang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Tây Giang tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm. Để nâng cao chất lượng xét xử và kỹ năng điều …

Xem chi tiết »
X