tháng 9, 2020

9tháng 97:30 sáng- 10:30 sángBỊ CÁO: ALĂNG BONH-ĐIỀU 173, HÌNH SỰ SƠ THẨM02/2020/TLST-HS

Thời gian xét xử

(Thứ 4) 7:30 sáng - 10:30 sáng

Địa điểm

Hội trường xét xử tầng 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X