tháng 9, 2020

8tháng 97:30 sáng- 10:45 sángBỊ CÁO: PHẠM THANH LONG-ĐIỀU 260, HÌNH SỰ SƠ THẨM01/2020/TLST-HS

Thời gian xét xử

(Thứ 3) 7:30 sáng - 10:45 sáng

Địa điểm

Hội trường xét xử tầng 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X