tháng 1, 2022

6tháng 17:30 sáng- 11:30 sángBị cáo: Trần Như Tài-Điều 322, bị cáo: Phan Văn Lực, Phạm Thế Quang, Nguyễn Lương Trung: Điều 321

Thời gian xét xử

(Thứ 5) 7:30 sáng - 11:30 sáng

Địa điểm

Hội trường xét xử tầng 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

X