Huyện ủy Tây Giang kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại TAND huyện Tây Giang

              Thực hiện quyết định số 69-QĐ/BCĐ và Kế hoạch số 66-KH/BCĐ ngày 02/4/2019 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Huyện ủy Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.  Chiều ngày 23/10/2019 Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Huyện ủy Tây Giang đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại Tòa án nhân dân huyện Tây Giang.

Đoàn kiểm tra do đồng chí Phùng Thị Dung, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện kiêm Phó Ban chỉ đạo làm Trưởng đoàn cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra đã nghe đồng chí Phạm Văn Hân, Bí thư Chi bộ, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Tây Giang báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan trong thời điểm kiểm tra.

Quang cảnh buổi kiểm tra

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở thuộc Huyện ủy Tây Giang  ghi nhận những kết quả của Tòa án nhân dân huyện Tây Giang  trong việc thực hiện nghiêm túc Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Quy chế về thực hiện dân chủ trong hoạt động của Tòa án nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BCH- ngày 01/12/2017 của Tòa án nhân dân huyện Tây Giang. Chi bộ, Lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện Tây Giang  đã quan tâm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, của ngành về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng và giữ mối quan hệ tốt với cấp ủy địa phương và các cơ quan tư pháp trên địa bàn; phát huy tốt vai trò của cấp ủy, của cơ quan, các tổ chức đoàn thể và cán bộ, công chức trong việc thực hiện Quy chế dân chủ.

Cán bộ, công chức và người lao động Tòa án nhân dân huyện Tây Giang luôn nêu cao ý thức trong việc thực hiện Quy chế dân chủ, đề cao trách nhiệm, thực hiện tốt Nội quy, Quy chế của ngành; chấp hành sự phân công của lãnh đạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhận thức của cán bộ, công chức ngày càng được nâng lên; không có tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Tòa án nhân dân huyện Tây Giang đã phát huy tinh thần đoàn kết, đề cao trách nhiệm, nhất trách là nhiệm của người đứng đầu, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, của cơ quan, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm, tội phạm, ổn định tình hình nhiệm vụ chính trị địa phương.

Thông qua đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở huyện cũng đã chỉ ra một số những tồn tại, hạn chế như: Chi bộ chưa cụ thể hóa các văn bản trong quá trình lãnh đạo, quản lý, chưa phân công đồng chí đảng viên trực tiếp theo dõi, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, Ban thanh tra nhân chưa phát huy hết vai trò của mình trong việc giám sát, quy chế phối hợp giữa Chính quyền và công đoàn. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo đơn vị cần khắc phục một cách nghiêm túc; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan thực hiện tốt hơn nữa các quy định của pháp luật và của ngành về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới./.

                              Tác giả bài viết: Bơ Nướch Rè – TAND huyện Tây Giang

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chi bộ Sinh hoạt chuyên đề Quý I năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/CB ngày 15/01/2021 Về việc thực hiện Chuyên đề năm …

X