Lịch công tác lãnh đạo

THỨ/NGÀY CHÁNH ÁN
Phạm Văn Hân
Thứ 2
Ngày: 09-12
Sáng
 • Làm việc tại cơ quan
Chiều
 • Làm việc tại cơ quan
Thứ 3
Ngày: 10-12
Sáng
 • Làm việc tại cơ quan
Chiều
 • 14h30″ Họp đoàn HTND để bàn tập huấn nghiệp vụ đợt II năm 2019 tại Phòng họp tầng 2
Thứ 4
Ngày: 11-12
Sáng
 • Làm việc tại cơ quan
Chiều
 • Làm việc tại cơ quan
Thứ 5
Ngày: 12-12
Sáng
 • Làm việc tại cơ quan
Chiều
 • Dẫn đoàn HTND tập huấn nghiệp vụ đợt II năm 2019 tại Tam kỳ
Thứ 6
Ngày: 13-12
Sáng
 • Dẫn đoàn HTND tập huấn nghiệp vụ đợt II năm 2019 tại Tam kỳ
Chiều
 • Dẫn đoàn HTND tập huấn nghiệp vụ đợt II năm 2019 tại Tam kỳ
Thứ 7
Ngày: 14-12
Sáng
 •  Dẫn đoàn HTND tập huấn nghiệp vụ đợt II năm 2019 tại Tam kỳ
Chiều
Chủ Nhật
Ngày: 15-12
Sáng Nghỉ
Chiều
X