Lịch công tác lãnh đạo

THỨ/NGÀY CHÁNH ÁN
Phạm Văn Hân
Thứ 2
Ngày: 03-5
Sáng
 • Nghỉ bù Lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
Chiều
 • Nghỉ bù Lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
Thứ 3
Ngày: 04-5
Sáng
 • Làm việc tại cơ quan
Chiều
 • 13h30: Họp tại UBND huyện
Thứ 4
Ngày: 05-5
Sáng
 • 07h30: Xét xử 01 vụ HSST
Chiều
 • Làm việc tại cơ quan
Thứ 5
Ngày: 06-5
Sáng
 • Làm việc tại cơ quan
Chiều
 • Làm việc tại cơ quan
Thứ 6
Ngày: 07-5
Sáng
 • Làm việc tại cơ quan
Chiều
 • Làm việc tại cơ quan
Thứ 7
Ngày: 08-5
Sáng
 • Nghỉ 
Chiều
Chủ Nhật
Ngày: 09-5
Sáng
 • Nghỉ 
Chiều

 

 

X