Lịch công tác lãnh đạo

THỨ/NGÀY CHÁNH ÁN
Phạm Văn Hân
Thứ 2
Ngày: 18-10
Sáng
 • Làm việc tại cơ quan
Chiều
 • Làm việc tại cơ quan
Thứ 3
Ngày: 19-10
Sáng
 • Làm việc tại cơ quan
Chiều
 • Làm việc tại cơ quan
Thứ 4
Ngày: 20-10
Sáng
 • Làm việc tại cơ quan
Chiều
 • Làm việc tại cơ quan
Thứ 5
Ngày: 21-10
Sáng
 • 07h30: Xét xử 01 vụ HSST
Chiều
 • Làm việc tại cơ quan
Thứ 6
Ngày: 22-10
Sáng
 • Làm việc tại cơ quan
Chiều
 • Làm việc tại cơ quan
Thứ 7
Ngày: 23-10
Sáng
 • Nghỉ
Chiều
Chủ Nhật
Ngày: 24-10
Sáng
 • Nghỉ 
Chiều

Ghi chú: Nội dung Lịch làm việc của Lãnh đạo có thể thay đổi tùy theo tình hình công tác.

 

X