Lịch công tác lãnh đạo

THỨ/NGÀY CHÁNH ÁN
Phạm Văn Hân
Thứ 2
Ngày: 29-6
Sáng
  • 08h00’ Dự tập huấn trực tuyến tháng 6 năm 2020 chuyên đề “Rút kinh nghiệm các sai sót trong quá trình xét xử các vụ án dân sự liên quan đến quyền sở hữu”
Chiều
  • Làm việc tại cơ quan
Thứ 3
Ngày: 30-6
Sáng
  • Làm việc tại cơ quan
Chiều
  • Làm việc tại cơ quan
Thứ 4
Ngày: 01-7
Sáng
  • Làm việc tại cơ quan
Chiều
  • Làm việc tại cơ quan
Thứ 5
Ngày: 02-7
Sáng
  • Làm việc tại cơ quan
Chiều
  • Làm việc tại cơ quan
Thứ 6
Ngày: 03-7
Sáng
  • Làm việc tại cơ quan
Chiều
  • Làm việc tại cơ quan
Thứ 7
Ngày: 04-7
Sáng Nghỉ
Chiều
Chủ Nhật
Ngày: 05-7
Sáng Nghỉ
Chiều

 

X