Lịch công tác lãnh đạo

THỨ/NGÀY CHÁNH ÁN
Phạm Văn Hân
Thứ 2
Ngày: 08-3
Sáng
  • Làm việc tại cơ quan
Chiều
  • Làm việc tại cơ quan
Thứ 3
Ngày: 09-3
Sáng
  • Làm việc tại cơ quan
Chiều
  • Làm việc tại cơ quan
Thứ 4
Ngày: 10-3
Sáng
  • Làm việc tại cơ quan
Chiều
  • Làm việc tại cơ quan
Thứ 5
Ngày: 11-3
Sáng
  • Làm việc tại cơ quan
Chiều
  • Làm việc tại cơ quan
Thứ 6
Ngày: 12-3
Sáng
  • Làm việc tại cơ quan
Chiều
  • Làm việc tại cơ quan
Thứ 7
Ngày: 13-3
Sáng Nghỉ
Chiều
Chủ Nhật
Ngày: 14-3
Sáng Nghỉ
Chiều

 

X