Lịch công tác lãnh đạo

THỨ/NGÀY CHÁNH ÁN
Phạm Văn Hân
Thứ 2
Ngày: 22-7
Sáng
  • Làm việc tại cơ quan
Chiều
  • Làm việc tại cơ quan
Thứ 3
Ngày: 23-7
Sáng  

  • Làm việc tại cơ quan
Chiều
  • Làm việc tại cơ quan
Thứ 4
Ngày: 24-7
Sáng
  • Làm việc tại cơ quan
Chiều
  • Làm việc tại cơ quan
Thứ 5
Ngày: 25-7
Sáng
  • Làm việc tại cơ quan
Chiều
  • Làm việc tại cơ quan
Thứ 6
Ngày: 26-7
Sáng
  • Làm việc tại cơ quan
Chiều
  • Làm việc tại cơ quan
Thứ 7
Ngày: 27-7
Sáng Nghỉ
Chiều
Chủ Nhật
Ngày: 28-7
Sáng Nghỉ
Chiều
X