Lịch công tác lãnh đạo

THỨ/NGÀY CHÁNH ÁN
Phạm Văn Hân
Thứ 2
Ngày: 28-9
Sáng
  • 08h00’ Dự tập huấn trực tuyến tháng 9 năm 2020 với chuyên đề “Một số sai sót phổ biến trong quá trình giải quyết vụ án hành chính” (01 buổi)
Chiều
  • Làm việc tại cơ quan
Thứ 3
Ngày: 29-9
Sáng
  • Làm việc tại cơ quan
Chiều
  • Làm việc tại cơ quan
Thứ 4
Ngày: 30-9
Sáng
  • Làm việc tại cơ quan
Chiều
  • Làm việc tại cơ quan
Thứ 5
Ngày: 01-10
Sáng
  • Làm việc tại cơ quan
Chiều
  • Làm việc tại cơ quan
Thứ 6
Ngày: 02-10
Sáng
  • Làm việc tại cơ quan
Chiều
  • Làm việc tại cơ quan
Thứ 7
Ngày: 03-10
Sáng Nghỉ
Chiều
Chủ Nhật
Ngày: 04-10
Sáng Nghỉ
Chiều

 

X