Lịch công tác lãnh đạo

THỨ/NGÀY CHÁNH ÁN
Phạm Văn Hân
Thứ 2
Ngày: 19-7
Sáng
 • Làm việc tại cơ quan
Chiều
 • Làm việc tại cơ quan
Thứ 3
Ngày: 20-7
Sáng
 • 08h00: Dự Hội nghị Huyện ủy mở rộng lần thứ 5 
Chiều
 • Tiếp tục Dự Hội nghị Huyện ủy mở rộng lần thứ 5
Thứ 4
Ngày: 21-7
Sáng
 • Làm việc tại cơ quan
Chiều
 • 13h30: Dự Hội nghị trực tuyến tại hội trường Huyện ủy
Thứ 5
Ngày: 22-7
Sáng
 • Làm việc tại cơ quan
Chiều
 • Làm việc tại cơ quan
Thứ 6
Ngày: 23-7
Sáng
 • Làm việc tại cơ quan
Chiều
 • Làm việc tại cơ quan
Thứ 7
Ngày: 24-7
Sáng
 • Nghỉ 
Chiều
Chủ Nhật
Ngày: 25-7
Sáng
 • Nghỉ 
Chiều

 

 

X