Lịch công tác lãnh đạo

THỨ/NGÀY CHÁNH ÁN
Phạm Văn Hân
Thứ 2
Ngày 05-6
Sáng
 • Làm việc tại cơ quan
Chiều
 • Làm việc tại cơ quan
Thứ 3
Ngày: 06-6
Sáng
 • Làm việc tại cơ quan
Chiều
 • 14h00: Họp Chi bộ
Thứ 4
Ngày: 07-6
Sáng
 • Làm việc tại cơ quan
Chiều
 • Làm việc tại cơ quan
Thứ 5
Ngày: 08-6
Sáng
 • Làm việc tại cơ quan
Chiều
 • Làm việc tại cơ quan
Thứ 6
Ngày: 09-6
Sáng
 • Làm việc tại cơ quan
Chiều
 • Làm việc tại cơ quan
Thứ 7
Ngày: 10-6
Sáng
 • Nghỉ 
Chiều
Chủ Nhật
Ngày: 11-6
Sáng
 • Nghỉ 
Chiều

Ghi chú: Nội dung Lịch làm việc của Lãnh đạo có thể thay đổi tùy theo tình hình công tác.

 

X