Lịch công tác lãnh đạo

THỨ/NGÀY CHÁNH ÁN
Phạm Văn Hân
Thứ 2
Ngày: 13-5
Sáng
  • Làm việc tại cơ quan
Chiều
  • Làm việc tại cơ quan
Thứ 3
Ngày: 14-5
Sáng
  • Làm việc tại cơ quan
Chiều
  • Làm việc tại cơ quan
Thứ 4
Ngày: 15-5
Sáng
  • Làm việc tại cơ quan
Chiều
  • Làm việc tại cơ quan
Thứ 5
Ngày: 16-5
Sáng
  • Làm việc tại cơ quan
Chiều
  • Làm việc tại cơ quan
Thứ 6
Ngày: 17-5
Sáng
  • Làm việc tại cơ quan
Chiều
  • Làm việc tại cơ quan
Thứ 7
Ngày: 18-5
Sáng Nghỉ
Chiều
Chủ Nhật
Ngày: 19-5
Sáng Nghỉ
Chiều
X