Lịch công tác lãnh đạo

THỨ/NGÀY CHÁNH ÁN
Phạm Văn Hân
Thứ 2
Ngày: 30-3
Sáng
  • Làm việc tại cơ quan
Chiều
  • Làm việc tại cơ quan
Thứ 3
Ngày: 31-3
Sáng
  • Làm việc tại cơ quan
Chiều
  • Làm việc tại cơ quan
Thứ 4
Ngày: 01-4
Sáng
  • Làm việc tại cơ quan
Chiều
  • Làm việc tại cơ quan
Thứ 5
Ngày: 02-4
Sáng
  • Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 Âm lịch)
Chiều
  • Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 Âm lịch)
Thứ 6
Ngày: 03-4
Sáng
  • Làm việc tại cơ quan
Chiều
  • Làm việc tại cơ quan
Thứ 7
Ngày: 04-4
Sáng Nghỉ
Chiều
Chủ Nhật
Ngày: 05-4
Sáng Nghỉ
Chiều

 

X