Lịch công tác lãnh đạo

THỨ/NGÀY CHÁNH ÁN
Phạm Văn Hân
Thứ 2
Ngày: 23-5
Sáng
 • Làm việc tại cơ quan
Chiều
 • Làm việc tại cơ quan
Thứ 3
Ngày: 24-5
Sáng
 • Làm việc tại cơ quan
Chiều
 • Làm việc tại cơ quan
Thứ 4
Ngày: 25-5
Sáng
 • Làm việc tại cơ quan
Chiều
 • Làm việc tại cơ quan
Thứ 5
Ngày: 26-5
Sáng
 • Làm việc tại cơ quan
Chiều
 • Làm việc tại cơ quan
Thứ 6
Ngày: 27-5
Sáng
 • Làm việc tại cơ quan
Chiều
 • Làm việc tại cơ quan
Thứ 7
Ngày: 28-5
Sáng
 • Nghỉ
Chiều
Chủ Nhật
Ngày: 29-5
Sáng
 • Nghỉ 
Chiều

Ghi chú: Nội dung Lịch làm việc của Lãnh đạo có thể thay đổi tùy theo tình hình công tác.

 

X