Lịch xét xử

5tháng 57:30 sáng- 11:00 sángBỊ CÁO: TRỊNH CÔNG SƠN - ĐIỀU 134, HÌNH SỰ SƠ THẨM

X